02.07.2015

от "Магазина Добра"

Перечислено от "Магазина Добра" на счёт БФ "Ника" 27 000 руб